Previous Member Family Photos

Jin Fan's Greeting Card for the Year of Dog
Feb-2018
Deng Rui's Son
Feb-2018
Hui Ge' twins, a girl named Yunxi (云溪) and a boy named Yunfeng (云峰).
Feb-2017
Yijie LU and Jing SUN (孙婧)'s baby
Jan-2016
Xie Laiyong's (解来勇)son (解睿博)
Sep-2015
Chen Qianjin's daughter (Katherine)
Apr-2015
Jin Fan (金帆) & Xing Xiaochen's (邢晓晨) daughter
Feb-2015

Prof. Chuanxin HE's daughter
Feb-2015

Ye Xiaodong's (叶晓东) daughter (叶隽安)
Sep-2013

Jin Fan (金帆) & Xing Xiaochen's (邢晓晨) daughter
14-Aug-2013

Huo Hong's (霍红) son
24-Dec-2012

Hong Liang Zhi's daughter (Miss Hong, Zixin <洪子欣> )
16-Jul-2012

Li Junfang (李军方) 's Son
12-Apr-2012

Li Wei's Kid (李思然; nickname: Ime)
7-Apr-2012

Baby Xiaopan and Mimi

Ms. Li Xiaopan's daugther (黄鹤鸣, Mimi 三个月整了)
Mar-2012

Ms. Li Xiaopan's daugther (黄鹤鸣, Mimi 三个月整了)
Mar-2012

Cheng He family

Cynthia Ma

IMG_0255.jpg

KaFai-Family

Kang Jian - his son

Kang Jian - his son

Lin Wei

Lin Wei

Liu_Shiyong-Amy

Ngai To's Son (Maska) and Daughter (Elvina)

Niu Aizheng - her son

Niu Ai Zheng's Son and Daughter

Peng Shufu and her daughter

Tu yingfeng' daughter

Yang Yali's Daughter

Zhao Yue

Last Update : 19-Dec-2018
 

Back to P&C homepage